Cryptor - om Diffie Hellmans key agreementForsiden

Kryptering

Cryptor programmet er skabt med henblik på at demonstrere en milepæl indenfor krypteringsteknologien: 'Diffie, Hellman og Merkles key aggreement' US patent 4.200.770 fra 1976.
Programmet Cryptor inkl. kildekode, som kan downloades her, skal ikke bruges til at kryptere noget for alvor, men blot vise hvordan denne vigtige algoritme fungerer.
Idéen bag algoritmen, eller protokollen, er at man skal kunne generere det samme tal i begge ender af kommunikationslinjen, men stadig hemmeligholdt for en evt. tredjepart.
Altså en slags 'tænk på et tal'.
Indenfor krypteringsfaget opereres her med tre roller: Alice og Bob som skal kommunikere, samt Eva der evt. aflytter denne kommunikation.


Formlen er: Y^A(mod P)
Y^A læses: 'Y opløftet til A's potens' eller 'Y ganget med sig selv A gange'.
A(mod P) læses: 'A modulo P' eller 'rest ved division af A med P'
Protokollen er som følger:
  1. Alice og Bob vedtager et fælles tal Y og et fælles tal P der skal være større end Y. Fx Y=7 og P=11
  2. Alice vælger et tal, fx 3 og holder det hemmeligt. A=3.
  3. Bob vælger et tal, fx 6 og holder det hemmeligt. B=6.
  4. Alice indsætter sit tal i formlen: 7^3(mod 11) = 343(mod 11) = 2. Resultatet kaldes α (alpha), og afsendes til Bob.
  5. Bob indsætter sit tal i formlen: 7^6(mod 11) = 117649(mod 11) = 4. Resultatet kaldes β (beta), og afsendes til Alice.
  6. Hvis Eva nu lytter med og opfanger disse tal, hjælper det ikke meget da det hun opfanger ikke er nøglen.
  7. Alice indsætter nu Bobs tal β=4 i formlen: β^A(mod 11) = 4^3(mod 11) = 64(mod 11) = 9.
  8. Bob indsætter nu Alices tal α=2 i formlen: α^B(mod 11) = 2^6(mod 11) = 64(mod 11) = 9.
VUPTI! Alice og Bob tænker nu på det samme tal og kan kryptere deres tekstbeskeder med dette tal som nøgle. Bedst af alt: Eva har ikke fundet ud af det!
Teknologi:
C#
Downloads:
Cryptor