Bernoulli

Aerodynamik.

Bernoullis ligning:

Dynamisk tryk(q) + statisk tryk(p) = totaltryk(pt)

Dynamisk tryk(q) udregnes som 'den halve lufttæthed (densitet) gange luftens hastighed i anden.'

Statisk tryk(p) udregnes som totaltrykket(pt) minus det dynamiske tryk. Totaltrykket antages her at være konstant.

Formlen kan også skrives sådan:

½ρV² + p = q + p = pt

Udregning af statisk tryk p:

Totaltryk hPa (ICAO std. value: 1013,25)
Densitet ρ (rho) kg/m³ (ICAO std. value: 1,225)
Vindhastighed V knots
Dynamisk tryk q hPa
Statisk tryk p hPa
Formel
Beregning af densitet (massefylde)

ρ = 1,225 gælder i ICAO standard atmosfæren. I virkeligheden er en luftarts massefylde afhængig af temperaturen og trykket.
Formlen for beregning af en gasarts massefylde er: Densiteten ρ er lig trykket p divideret med temperaturen T ganget med en bestemt konstant R for netop den gasart.

ρ = p/R*T

Konstanten for tør atmosfærisk luft er 287,05 J

Desuden vil der i atmosfærisk luft også altid være en del vanddamp.