Start og landingsdistance

Beregning af dugpunkt

Anvend punktum som decimaltegn

Temperatur:  °C
Luftfugtighed:  %
Dugpunkt:  °C
Damptryk:  hPa
Absolut fugt:  g/m3