Start og landingsdistance

Vindkomponent

Skriv et tal i første felt. Tryk TAB for at fortsætte.

Vindretning:  °
Vindhastighed: knob
Runway retning:  °
Mod/medvind:
Sidevind:

Formel

Modvinden = Cos(Vinkel)*hastighed

Sidevinden = Sin(Vinkel)*hastighed

Sinus og cosinus

En cirkel med radius 1 ligger med centrum i et koordinatsystem.
Start fra punktet 1 på den vandrette x-akse, altså der hvor cirkelbuen skærer x-aksen.
Gå mod uret langs cirklens bue.
Afstanden til den lodrette y-akse bliver mindre indtil man rammer "toppen" af cirklen.

1. Vinklen (størrelsen af lagkagestykket) starter på 0 grader fra x-aksen og slutter ved 90 grader.

2. Den vandrette afstand til y-aksen bliver mindre efterhånden som man bevæger sig opad.

Både vinkler og afstande ændres i takt med hinanden. Når vinklen til x-aksen er stor, så er afstanden til y-aksen lille.

Cosinus beskriver dette forhold, og helt enkelt kan man på sin lommeregner taste vinklen fra x-aksen efterfulgt af et tryk på COS tasten. Resultatet er længden af den vandrette linie fra y-aksen til punktet på cirklen.

Sinus tager sig af afstanden lodret op fra x-aksen til punktet på cirklen.

Hvis man så har sin flyver med næsen parallel med x-aksen, og det blæser forfra skråt fra bagbord. Så kan man opdele skråvinden i en modvinds- og en sidevindsdel.

Modvinden beregnes som cosinus til vinklen ganget med hastigheden.

Sidevinden beregnes som sinus til vinklen ganget med hastigheden.

Værdierne for de forskellige vinkler, har som regel mange decimaler. Bemærk dog at ved 30 og 60 grader er hhv. sinus og cosinus 0,5.

Er man nået en tredjedel op ad buen, så er man halvvejs oppe ved det højeste punkt.

Er man nået to tredjedele op ad buen, så er man halvvejs inde ved y-aksen.

Det vil rent praktisk betyde at hvis der blæser 10 knob fra vest(270°), og man skal starte på bane 30. Så har man en sidevindskomponent på 5 knob.

Er vinklen 60°. Så har man en modvindskomponent på 5 knob. Til gengæld er sidevinden hård.

Man skal også huske at en flyver er designet til fortrinsvis at have vinden ind forfra.

Ved 30° er modvinden 0,866 gange den samlede vind. Sidevinden er her 0,5 gange den samlede vind.