Flyvedag med Tobias

08:25 Hentede Tobias på Kokkedal Station, først til Cristinas morgenmad på Dådyrvænget 307, og så afsted til Höganäs via Helsingør – Helsingborg færgen afgang kl. 09:40.
Vi mødte Ronnie ude ved flyet kl. 11. Herefter udvendig gennemgang jvf. checklisten.
Tobias og Ronnie skulle flyve først. Tobias skulle have en ‘prøveflyvning’ som er introduktion til flyet SE-VAR samt 25 minutters flyvning. Se på billedet at Tobias efter denne tur var iført et bredt smil.

Herefter var det tid til Peters lektion nummer 2 der afholdtes som dobbeltlektion. Taxiteknikken blev repeteret, og ved starten styrede Peter gashåndtaget.

Vejret afgjorde at vi skulle bruge bane 24 (se baneoversigt på dette link http://www.nsf.se/flygklubb/images/IMG_1431_ESMH-ban-nr_595.jpg).
Dagens lektion handlede om ændring af højden og bestod, udover repetition af drej med 30 og 60 gr. hældning, af:

Stigning. Man kan stige med forskellige vinkler og hastigheder. En bestemt tilstand giver bedste stigevinkel: Bedste stigevinkel giver største højdegevinst pr. længdeenhed, hvilken er godt for at komme over en forhindring.
En anden tilstand er bedste stigehastighed. Her tales der om største højdegevinst pr. tidsenhed.

Ligeudflyvning efter et punkt (Kullens spids lå på kurs 335 og er til at få øje på). Højden skulle holdes +- 50 fod.

Langsom flyvning med flaps (klaffs):
1. Tag gassen af og ret næsen (attituden) op til Indicated Air Speed (IAS) nålen er i det hvide ‘flapområde’.
2. Træk flaps til niveau 1 og juster attituden til jævn flyvning. Giv mere gas for at kompensere for den øgede luftmodstand/drag.
Gentag pkt. 2 til flaps niveau 2 og 3. Bemærk at motoren skal arbejde mere for at modvirke drag.
Når man går fra flaps 3 til 2 og videre ned skal man huske at tage lidt af gassen for ikke at overskride den maksimalt tilladte flaps hastighed.

Glideflyvning. Motoren bringes til tomgang og med højderoret og trim justeres til bedste glidetal. Evektoren opnår dette ved 60 knob hvor glidetallet er 1:13.
En anden flyver dukkede også op og inspirerede til at følge efter. Sjovt at følge et bevægeligt pejlepunkt. Desværre er SE-VAR ikke udstyret med nogen nævneværdige våben så nogen egentlig ‘dogfight’ blev det ikke til.

Stall. Ligeudflyvning hvor farten er så lav at flyet næsten mister sin svæveevne. Når dette punkt indtræffer vibrerer flyet og bliver svært at styre fordi der ikke er nogen vind omkring vingerne og elevator/højderoret. Øvelsen lærer eleven at genkende den potentielt farlige situation. Næste skridt er naturligt nok at bringe sig ud af stall-tilstanden ved at føre styrepinden frem så flyet får luft under vingerne. Øvelsen foregik i 4000 fods højde.

Vip med vingerne: Hvis man vil hilse på nogen kan man vippe med vingerne mens næsen (altså flyets næse) holdes i samme retning. Kræver koordination mellem rorpind og pedaler.

Motorplané (da.: motorglidning?). Øvelse i at komme hurtigere ned på en lavere højde end glideøvelsen med motoren i tomgang. Her holdes farten på fx 80 knob.
Farten reguleres med næseattituden synkehastigheden reguleres med gashåndtaget. Øvelsen er en forberedelse til landing.

Da der under flyvningen udviklede sig flere og flere små cumulusskyer med skybase på ca. 1750 fod var der i motorplanéøvelsen også fokus på at få landkending og finde vej ned gennem og mellem skyerne.

Fantastisk flot at suse i zigzag forbi ‘vattotter’ på 100 meter i diameter.

“those big fluffy things…” vi husker Dean Martins pilotsketch:
Dean Martin vs Foster Brooks

I 1500 fod overfløj vi ESMH og kunne se ‘Den Gule Gyro’ var ved at lette.

Ronnie overtog kontrollen og fløj til base og finale for til sidst at lande (med flaps) på bane 24 og Tommy Persson fik med sin telelinse, taget et par gode billeder der venligst er tilladt til brug her.
I alt tog flyveturen 1 time og 25 minutter.

Herefter afregning, kaffe og tak for i dag.

Hjemme igen kl. 17 hvor Cristina lavede fantastisk mad til de to trætte, men opløftede piloter.

Flyvetimen kostede SEK 666,-
Leje af fly SEK 998,-
Tobias slap med SEK 600,-

Skriv et svar