100 til 230 km/t på tre sekunder

Lektion 5.
1100 dagligt tilsyn / preflight check
1130 taxi til opvarmning
1155 start bane 14
1255 landet bane 14. Taxi til tank.

Vejret var blandet og tvivlsomt. Kraftig blæst med strakte flag og trækroner i bevægelse i Helsingborg, men der var god sigt og huller i det nederste lag stratusskyer der lå i 6-800 fods højde. Jeg kunne skimte altocumulus og cirrostratus højere oppe, så hvis bare solen kunne få magt og fjerne de lavtliggende skyer ville der faktisk være godt nok vejr til at gennemføre i.
På ESMHs vindpose gælder hver ring for 2 knob. Knækket på tredje ring betød en vindhastighed på 6 knob.

Flyets øvre grænse er 10 knob så der var et stykke op til max. Desuden var vinden nærmest helt parallel med bane 14/32 så ingen problemer med vinden.
I klubhuset gennemgik Ronnie dagens øvelser i bogen og det var rigtig rart lige at kigge lidt i bogen inden vi skulle flyve.
Jeg lavede dagligt tilsyn og trak flyet ud på pladsen.
Efter opvarmning og start fra bane 14 kom vi op til 3500 fod hvor Ronnie bad mig om at udføre et par sving som i de forrige lektioner.
Så bad han mig om at flyve motorplané ned mod den hvide kirke i Mölle. Motorplané er jo når man flyver ned med en højere hastighed end glideflugt. Nu altså efter et bestemt pejlepunkt på landjorden.

Dagens nye øvelse var ‘Dyk med høj fart’:
Fartmåleren på flyet SE-VAR indikerer grønt område mellem 0 og 105 knob, herefter gult til den røde streg ved 145 knob. Grønt område betyder at alle normale manøvrer kan udføres uden problemer. Gult betyder at man skal være forsigtig og at flyet kan tage skade ved maksimale rorudslag eller turbulent luft. Rød er Vne (står for Velocity Never Exceed og ikke Virum Næsefløjte Ensemble).

Udgangspunktet for øvelsen er ligeudflyvning i sikker højde med marchfarten 90 knob. Gassen tages af til tomgang mens man holder højde ved at trække rorpinden tilbage. Ved 60 knob skubbes pinden frem så flyets næse tipper lidt ned. Hastigheden stiger og rorpinden skubbes mere frem. Nu stiger hastigheden kraftigt, da der er tale om nærmest frit fald. Det kilder i maven og minder mest om en tur i rutschebanen. Jeg skimter lige fartmåleren og ser viseren runde 125 knob inden opretning til ligeudflyvning påbegyndes. Man kan høre fartvinden suse i flyets konstruktion, specielt mens flyet rettes op. Ved vandret flyvning gives der gas igen så flyvningen kan fortsætte. Nu i 2500 fods højde.
Det hele tager fem sekunder. På den tid har flyet accellereret fra lidt over 100 km/t til 230 km/t og tilbage igen. Højdeforskellen cirka som Eiffeltårnet.
Ret vanvittig manøvre der dog kan vise sig nyttig hvis det for eksempel brænder i motoren og man vil forsøge at puste ilden ud.
Desuden lærer man lidt om hvordan rorene opfører sig ved høje hastigheder.

Herefter gik det hjemad mod ESMH. Ronnie foreslog at jeg fandt vej ned gennem skyerne med glideflugt på 60 knob.
Jeg kunne umiddelbart ikke se flyvepladsen for skyer, men Ronnie ville ikke hjælpe så jeg måtte selv gøre navigationsarbejdet. Jeg kunne huske noget med at der var en havn ved kysten ud for flyvepladsen. Ret fremme lå en havn så jeg sigtede efter den.
Efter at være kommet lidt nærmere kunne jeg ikke se nogen flyveplads. Det var ikke den rigtige havn jeg havde pejlet efter.
Mens jeg spejdede rundt efter et pejlepunkt, hørte jeg en stemme i hovedtelefonen på svedent skånsk: “Vet du då var Danmark er?”
Ronnie var flad af grin over min elendige navigation.
Meget morsomt!

Lidt længere henne var der en anden havn. Den lignede mere den i Höganäs med den karakteristiske kran. Lidt længere fremme kunne man skimte flyvepladsen. Vi fortsatte nærmest ligeud til finalen og kunne fortsætte ligeud til landing på bane 14.
Så op igen og rundt i vinkelrette venstresving til to starter og landinger mere.
Starten er ved at komme på plads men det er svært at finde de helt rigtige bevægelser med roret. Først skal roret lidt tilbage mens der gives gas. Så snart forhjulet løfter sig, skal man føre rorpinden lidt frem igen for at flyet ikke letter for tidligt. Men heller ikke for meget, for så sætter forhjulet sig ned i banen. Samtidig skal der styres med fødderne så flyet fortsætter ligeud og ikke ryger af banen.

Til sidst hen til tanken og fylde 30 liter UL96 på flyet, skrive i benzinbogen, tilbage til klubhuset og skrive i logbøgerne, afregne og hjem igen til Danmark hvor jeg fik en velfortjent lur på sofaen.

Flyvetid: 1 time.

Udgifter:
Ronnie: SEK 666,-
Flyleje SEK 675,-
Færge: SEK 416,-
Diesel: SEK 50,-

Skriv et svar